Huvud Hos barn

JMedic.ru

Bronkial astma är en sjukdom som kännetecknas av intermittenta exacerbationer eller anfall. En attack av bronkial astma är ett tillstånd där symtomen på sjukdomen plötsligt uppträder eller intensifieras i en sådan utsträckning att patienten lider av en allvarlig brist på luft, till och med till kvävning.

Vad är astma?

Bronchial astma är en sjukdom där kronisk, det vill säga permanent inflammation bildas i en patients bronchial slemhinnor. Patientens luftväg blir hyperreaktiv, det vill säga deras reaktion på någon yttre stimulans förbättras väsentligt. I samband med sistnämnda har patienten periodvis episoder av väsande andning, andfåddhet, hosta eller brösttäthet, speciellt på natten eller tidigt på morgonen. Dessa symtom bör vara förknippade med vanliga, men rörliga luftvägsobstruktion. Detta betyder att bronkierna smala i olika avdelningar i olika grader, och därför finns det symtom på sjukdomen. Karakteristisk för förvärring av bronchial astma, symptomen kan äga rum spontant eller efter användning av droger.

Det finns ett antal medfödda såväl som adrenariska egenskaper som tjänar som predisponering för utvecklingen av bronchial astma hos en patient. Dessa inkluderar följande:

 1. Atopi.
  Atopy kallas ökad produktion av immunoglobulin E vid kontakt med allergenet i patientens kropp. Immunoglobulin E börjar och deltar aktivt i allergiska reaktioner. Atopi är en viktig faktor som predisponerar utvecklingen av allergisk eller atopisk astma.
 2. Genetisk predisposition till atopi eller astma själv.
  Faktum är att om en av föräldrarna eller båda diagnostiserades med bronkialastma, är sannolikheten att bli sjuk från sitt barn mycket hög. Också en predisposition till atopi kan ärftas.
 3. Genetisk predisposition till luftvägsreaktivitet.

Hur utvecklar en attack?

Patogenes är den viktigaste mekanismen för utveckling av en sjukdom eller patologisk process. I grund och botten är patogenesen av astma inflammation. Det börjar i sin tur som svar på effekten på slemhinnan i luftvägarna så kallade triggers eller specifika stimuli.

De mest studerade är sådana triggers som:

 1. Hushållallergener och professionella sensibiliserande medel.
  De kallas också yttre allergener - damm, hudstycken från djurhår, de flyktiga blandningar och ämnen som astma kan andas in i arbetet med produktion.
 2. Infektion.
  I det här fallet råder virus. Till exempel influensaviruset.
 3. Läkemedel.
  De vanligaste triggarna för astma är icke-hormonella antiinflammatoriska läkemedel, såsom aspirin. Även astmasymtom kan orsakas av läkemedel som icke-selektiva p-blockerare. Till exempel propranolol.
 4. Aeropollyutanty.
  Så kallade ämnen som, vid inandning, irriterar andningsorganens andningsorgan. Till exempel hushållskemikalier eller luktämnen.

När triggers påverkar luftvägens slemhinnor, överflödar det med blod. Specifika celler ackumuleras i sina mikrovågor, vilket orsakar en inflammatorisk reaktion.

Huvudet bland de senare bör betraktas som de så kallade mastcellerna. I mastcellsgranulat finns mediatorsubstanser, såsom histamin, leukotriener, vilka verkar på bronkiets vägg och medför att muskelcellerna i den ska komma i kontakt. Detta är mekanismen för utveckling av den faktiska bronkospasmen, det vill säga minskningen av lumen i luftvägarna.

Förutom mastceller inser andra celler också mekanismen av inflammation: vita blodkroppar, makrofagceller och lymfocyter, som kallas T-hjälpare.

Inflammation ökar i sin tur hyperreaktiviteten hos bronkial slemhinnan ytterligare. Så en mekanism för utveckling av en attack kompletterar en annan mekanism: den onda cirkeln stänger.

Dessutom kan patogenesen av astma innefatta och brukar innefatta en allergisk komponent. I detta fall, som svar på kontakt med ett allergen i patientens blod stiger kraftigt immunglobulin E. IgE-nivåer i kontakt med mastceller och antigenet, som är främmande för kroppen hos patienten, en del av allergenet: börjar en våldsam allergisk inflammatorisk reaktion.

Diagrammet visar granulat med mediatorer i fettcellen, immunoglobulinerna E, vilka är i kontakt med det samtidigt och med allergenregionen främling till patientens kropp

En attack av sjukdomen i sin allergiska form kan utvecklas mycket snabbt.

Symptom på astma är den sista länken som kompletterar patogenesen av sjukdomen. Mekanismen för utveckling av wheezing är som följer: Små änddelar i luftvägarna sträcker sig i varierande grad och luften som passerar genom dem ger en karakteristisk whistling-ljud. Mekanismen för utveckling av utandnings dyspné, är dvs korta utandning enligt följande: På grund av brist på luft kraft med vilken patienten försöker ta ett andetag, ökad, vilket leder till en tidig stängning av andnings påsar, att deras väggar som vid kontakt, vilket hindrar luftströmmen passera fritt. Möjligheten att hosta utvecklingen är följande: penetreringen av irriterande ämnen i luftvägarna och deras effekt på bruskens slemhinnor leder till en defensiv reaktion på att trycka ut dessa partiklar - en hosta uppträder.

Hur känner man igen en attack?

Astmaanfall i astma är en klassisk manifestation av sjukdomen. Diagnos av denna attack orsakar i regel inte svårigheter. Vanligtvis föregås en attack av symtom på sjukdomen som verkar ganska mildt. Patienten kan ha hosta, litet bröstkänsla, en allmän känsla av att något är fel. Även några dagar före en attack kan en astmatiker uppleva individuella symptom och tecken som indikerar en överhängande attack. Dessa tecken kan minskas till nästring, frekvent nysning, klåda i ögonen och näsan. Patienten kan också bli rastlös, irriterad, deprimerad eller rädd: en plötslig förändring av humör bör också noteras.

I figuren är skillnaden mellan en frisk person och en astmatisk under en attack: en gråaktig hudton, en fatkista, förstärkt vid inandning, lungorna är fulla av luft, ytterligare andningsmuskler är anslutna

När sjukdomsförstörelsen verkligen har kommit, har patienten svåra attacker av torr hosta, som är svåra att avbryta.

Hans position är vanligtvis så att hans händer vilar på kanten av stolen eller sängen: patienten använder denna manövrering för att börja delta i andning med ytterligare muskler. Patienten är upphetsad, hans uttryck är rädd. Tal är mycket svårare: en person kan vanligtvis bara säga några ord. Patientens tillstånd kännetecknas också av blek hud. Ibland har den senare en gråaktig nyans. Vingarna i näsan sväller upp, thoraxen verkar förstärka vid inandning, det här är orsaken till dess patogenes: expiratoriska mekanismen är bruten.

Diagnos med hjälp av en fysisk undersökning är följande. Om du håller på bröstets slagverk, det vill säga dess slagverk, så kommer ljudet över hela ytan att likna ljudet av en knock på en tom låda. Han heter - boxad. Om du lyssnar på lungorna brukar det höras whistling wheezing som du andas in och under utandning.

Efter stoppet av attacken kan utföras mer detaljerad diagnos. I en konversation med en patient är det möjligt att bestämma om han inhalerat till exempel allergener före sjukdomen har ökat signifikant eller symptom har uppstått. Som en regel kan en attack endast överföras efter behandling. När attacken är över blir symtomen på sjukdomen mildare. Hosta stavar förvandlas till produktiva och passerar med en mycket tjock, viskös, transparent sputum som kallas "glasögon".

Kylningstillståndet kan ta upp till flera timmar eller till och med vara så lång som hela dagen.

Oftast uppmärksamma läkarna nattattacker. Dessa händer mellan 2 och 6 på morgonen. De kallas för paroxysmal andningsproblem. Om symtomen på natten av sjukdomen stör patienten, är det troligt att hans behandling är otillräcklig eller otillräcklig.

Vad ska man göra under attacken?

Om en attack inträffade kan du omedelbart tillämpa en specifik behandling. Sådan behandling bör bestå i expansionen av de trånga bronkierna. För detta ändamål brukar vanligtvis droger som orsakar avslappning av muskelceller i murarna i bronkierna, kortverkande, såsom salbutamol eller fenoterol.

Denna behandling kommer snabbt minska symtomen på sjukdomen. Verkningsmekanismen för dessa läkemedel är att stimulera receptorer som är känsliga för mediatorn noradrenalin. Detta förorsakar avslappning av glattmuskelceller i luftväggen.

Dessutom kan behandling ibland baseras på teofyllinpreparat. De är dock mindre effektiva. Det är också viktigt att mekanismen för deras handling är sådan att allvarliga kränkningar av hjärtledningen kan orsakas.

Om medicinsk behandling under en attack av bronkial astma inte är tillgänglig av någon anledning, kan patienten fortfarande vara hjälpt. Icke-läkemedelsbehandling bör huvudsakligen bestå av lugnande patienten. Behöver lära honom att andas ordentligt. Förklara att det är nödvändigt att vikla läpparna i ett rör och sakta sakta genom dem, som genom ett strå, vid utandning.

I detta fall kommer den patologiska mekanismen för den snabba kollapsen av väggarna i andningsvägarna och små bronkier att avbrytas. Detta möjliggör en mer fullständig utandning följt av en långsammare och mer fullständig inandning. Symptomen på sjukdomen börjar omedelbart minska.

Det är också nödvändigt att utföra sådana grundläggande aktiviteter som att öppna öppningarna, ta bort patientens tröja så att han har större tillgång till frisk luft. Behandling kan också omfatta stimulering av bröstet genom massage. Dessutom kan du fördunkla patientens fötter i varmt vatten. Det kommer också att hjälpa till att lindra symtomen på sjukdomen.

Periodisk korttid, i 6-8 sekunder, fördröjd andning av patienten påverkar positivt angreppets gång. Detta bidrar till ackumulering av koldioxid i patientens blod och utvidgningen av bronkierna. Mekanismen är följande: på grund av ökningen av koldioxid uppträder en särskild omställning av patientens kropp för inhalation.

Vad komplicerar sjukdomen?

Förstöring av astma kan leda till allvarliga komplikationer. Oftast finns det komplikationer som:

 • Andningsfel.
  Förekommer på grund av brist på syre. Eftersom under attacken minskas effektiviteten av inspirationen, syre flyter inte i den erforderliga mängden till patientens organ och vävnader.
 • Spontan pneumotorax.
  På grund av den starkaste hostan och överflödet av lungvävnaden med luft kan det bryta. I detta fall ackumuleras luft mellan lungan och dess skal. Detta kallas pneumothorax. Denna komplikation bör frukta, eftersom det är livshotande.

Luft pressar lungan

Diagnos bör genomföras omedelbart. Tecken: allvarlig smärta i bröstet, accelererad ökning av andfåddhet. Kirurgisk behandling.

 • Astmatisk status.
  Detta är namnet på en långvarig, allvarlig kvävning som inte kan stoppas förrän intensiv behandling ges.
 • Atelektas.
  Kollapsen av områden av lungvävnad när bronkierna ventilerar dem blockeras med täta gjutningar av sputum. Det finns en minskning av lungvävnad som är involverad i ventilation. I samband med detta accelereras tillväxten av hypoxi, det vill säga brist på syre och uppkomsten av respiratorisk misslyckande.
 • Ovanstående komplikationer är akuta, det är vanligtvis förekommande under en attack. Det finns också kroniska komplikationer av astma som behöver uppmärksamhet. Kroniska komplikationer är de som uppstår över tid, bildas gradvis.

  • emfysem eller expansion av luftsäckarna i lungorna,
  • pneumoskleros, det vill säga ersättning av en del av lungvävnaden hos den bindande, icke-respiratoriska.

  I figuren är skillnaden mellan alveol eller respiratoriska sacs i en hälsosam lunga och i emfysem

  Allt detta leder till en överträdelse av gasutbyte, i samband med vilken patienten över tid framträder tecken på andningsfel.

  Status astmatiker

  Astmatisk status kräver mer uppmärksamhet, eftersom det är just dessa komplikationer som kan sluta i döden. Astmatisk status är en mycket långvarig kvävningsattack. Diagnostisera det är enkelt: om patienten blir resistent mot behandlingen som utförs, betyder det att han troligtvis redan har astmatisk status.

  Astmatisk status utvecklas ofta ganska långsamt, men med allergisk astma kan astmatisk status utvecklas mycket snabbt. Därför kan det inte vara att fördröja behandlingen av patienten under attacken.

  När den astmatiska statusen just anlänt utvecklar patienten motstånd mot kortverkande adrenomimetika, till exempel salbutamol. Som svar på dem förekommer inte längre andningsorganens expansion. Senare, när den astmatiska statusen går in i det så kallade "tysta lung" -fasen, har patienten en snabb ökning av andningsfel och gasutbyte i lungorna störs väldigt. I tredje etappen kan avancerad astmatisk status utan intensivvårdsåtgärder sluta med koma och död.

  Förebyggande åtgärder

  För att förhindra astmaattacker så sällan som möjligt kan deras förebyggande åtgärder utföras. För det första är det nödvändigt att försöka utesluta alla slags allergener som han reagerar för från patientens liv. Det kan vara hushållsallergens, såsom damm, djurdander, hushållskemikalier eller för att undvika att vara i produktion, till exempel om industriella föroreningar orsakar eller förvärrar symtomen på sjukdomen, det vill säga har stor inverkan på dess patogenes.

  För att förebygga astma kan du också använda en rad olika andningsövningar, samt återställande övningar från fysioterapi.

  Det är viktigt att komma ihåg att under förebyggandet av sjukdomsförstärkning förebyggs dess komplikationer. Faktum är att den mest hemska, som astmatisk status, akut komplikationer av sjukdomen vanligtvis uppstår under en attack av bronkial astma.

  För att astmabehandlingen delvis ska lyckas med att ersätta det vanliga förebyggandet av narkotikamissbruk mot attacker är det viktigt att i god tid diagnostisera sjukdomen. För att en sådan diagnos ska kunna utföras är det nödvändigt att kontakta medicinsk institut om det finns varningsskyltar och symtom som liknar symptomen på bronkial astma.

  Hur börjar astma hos vuxna. symptom

  Bronkial astma blir ett växande antal människor. Det är förknippat med dålig ekologi, konstant kontakt med olika allergener och ärftliga faktorer. För att otvetydigt svara på frågan om hur astma börjar, finns det ingen möjlighet. Trots allt kan sjukdomen vara en följd av kronisk inflammation i bronkierna.

  Sammanfattning av artikeln

  Hur börjar astma hos vuxna?

  Tidigare betraktades astma som en pediatrisk patologi, men under de senaste årtiondena har situationen förändrats och fler och fler vuxna förekommer bland patienter som på senare tid märker symptomen på en begynnande sjukdom.

  Samtidigt kan tecken på början astma hos en vuxen uppstå vid vilken ålder som helst. Astma i vuxen ålder påverkas mer av kvinnor och människor som är benägen för olika allergiska manifestationer.

  Tecken på att astma startar orsakar inte patienten eller hans släktingar. Därför vänder folk ofta till specialister när sjukdomen redan befinner sig i ett avancerat stadium, vilket gör behandlingen mycket lång. Dessutom innebär behandling av symtomen på försummad sjukdom, både hos vuxna och barn, att läkare receptbelägger ett stort antal läkemedel.

  I medicinsk praxis är den professionella och hushållsformen av sjukdomen allt vanligare. Professionell form börjar visas under vissa förutsättningar på arbetsplatsen. Till exempel arbete relaterat till tungmetaller, kemikalier eller damm. Ett hushåll manifesteras som en reaktion på djurhår eller tobaksrök. På grund av att bronkial astma är en bronkopulmonell patologi börjar den i sådana fall:

  1. När ödem eller inflammatoriska processer i andningsorganen.
  2. Om mycket slem bildas i luftvägarna.
  3. Om andningsorganet är för inskränkt som ett resultat av sammandragning eller sammandragning av de omgivande vävnaderna.

  Hur börjar astma: De första symptomen och orsakerna till att det uppträder hos vuxna

  De grundläggande symtomen på astma är periodiska hosta attacker, som åtföljs av väsande och väsande ömning. Patienten har ett symptom på hosta, belastat av en känsla av tyngd i bröstet, brist på luft och kvävning. De flesta fall av attacker inträffar på natten, liksom omedelbart efter kontakt med omedelbar provokatör.

  VIKTIGT! Under en attack är det bättre att ta en sittande position. Och slutet av attacken kommer att indikera separation av en mager mängd sputum.

  Skälen till utvecklingen av de första symtomen på sjukdomen är:

  • ärftlighet, vilket ökar risken för sjukdom med upp till 30%
  • dålig ekologi i bostadsområdet (luftförorening från industriföretag och avgaser);
  • Rökning (aktiv och passiv);
  • skadliga matvanor (äter ett stort antal allergenprodukter: choklad, nötter, citrus och andra);
  • skada på jobbet.

  Hosta som första symptom på astma

  Hosta är ett symptom på många förkylningar och inte förkylningar. Vid bronchial astma beror host på irritation av bronkial slemhinnan och syftet är att avlägsna skadliga bakterier eller ämnen från bronkialrören.

  Huvudegenskaperna hos hosta vid sjukdom är paroxysmala, torra och förvärras av olika faktorer. Det är ofta svårt för en patient att klara inandning och utandning av luft, och från sidan verkar det som om personen störts. Mycket viktigt när hosta är sputumurladdning. Det finns emellertid fall där patienter med sputum inte rör sig bort, men helt enkelt släpps en skarp mängd klar vätska. Det är också värt att notera att hosta hos vuxna kan uppstå med överormal fysisk aktivitet, skratt och aktivt tal.

  Wheezing och whistling

  När endast sjukdomen börjar, hör endast patienten och doktorn under auskultation wheezing och whistling. Och med sjukdomens komplikation kan dessa symtom på sjukdomen bli hörbara och andra. Dessutom har wheezing några funktioner:

  1. Hos vuxna uppträder de ofta under fysisk aktivitet och ett upphetsat känslomässigt tillstånd.
  2. De kan höras under sömnen, när patienten är i vila.
  3. De är en integrerad del av sjukdomen, men skiljer sig åt i tonalitet beroende på sjukdomsstadiet.

  Wheezing och whistling är ett auskultatoriskt symptom på sjukdomen, vilket hjälper specialisten att bestämma svårighetsgraden av sjukdomen.

  "Krossa" i bröstet

  Ett annat första tecken på bronkial astma är en känsla av förträngning. Patienter klagar ofta på en känsla av stark kompression i bröstkorgen, vilket enligt uppgift gör utandning svår. I detta tillstånd faller de allra flesta patienter i panik. Panik orsakar i sin tur tvetydigt beteende. Patienten går antingen in i en stupor, rädd för att flytta, eller vice versa, rusar runt i rummet från sida till sida.

  VIKTIGT! Försök att eliminera paniken och hjälpa patienten att slappna av. I ett lugnt och oexkluderat tillstånd är attacken fullbordad snabbare.

  Andra symptom på bronkial astma

  Det är värt att notera att vuxna kan ha andra tecken på sjukdomen. Det finns trots allt ingen hostform av sjukdomen, som passerar utan hosta, kvävning och andfåddhet. Det åtföljs av sådana tecken:

  • ojämn, intermittent andningsprocess;
  • hörbart ljud vid inandning
  • apati och fullständig ovilja att flytta;
  • brist på koncentration, överexcitement;
  • kränkningar av bioritmer och sömn.

  I de flesta fall är dessa symptom inherent hos barn och ungdomar, men de uppträder också hos vuxna. Därför är det med sådana manifestationer hos en vuxen person nödvändigt att konsultera en specialist. Det är mycket lättare att bota sjukdomen i ett tidigt skede.

  Vad ska du göra om du har astmaattack?

  Sjukdomsangreppet kan beskrivas som en snabbt pågående process med uttalade symtom, där andfåddhet uppträder nästan omedelbart, hosten övervinner paroxysmal och wheezing hörs från ett avstånd.

  När en attack börjar, är det bättre för patienten att sitta ner, lugna sig och försöka ta kontroll över andan. Öppna dörrar och fönster kommer att bidra till luftflödet, och patienten ska i sin tur försöka att andas luften från lungorna så mycket som möjligt.

  Det bästa alternativet är att omedelbart använda en kortvarig inhalator. Sådana droger är ett slags "första hjälpen" och bör alltid vara till hands. Utför 1-2 inandningar och lägg till ytterligare 2 med lättnad.

  Att gå i den friska luften är att eliminera allergener och en hälsosam livsstil inte bara en framgångsrik behandling av sjukdomen utan också nyckeln till att förbättra livskvaliteten.

  Bronkial astmaattack

  En attack av bronkial astma är en förvärring av en kronisk sjukdom, åtföljd av andningssvårigheter, torr hosta och i slutstadiet - och en fullständig blockering av inandning. Patienter som lider av allergiska reaktioner vänder sig till den konstanta risken för en attack och lär sig att reagera i tid till de första tecknen på ett sådant tillstånd. Samtidigt kan en person som först upplevde en astmatisk attack, drabbas av svåra halskramper och kvävning.
  Alla borde ha grundläggande kunskaper om egenskaperna hos akut astma och hur man svarar på akuta situationer. Om du misstänker att någon i din familj (eller ens du själv) lider av regelbundna attacker, var noga med att läsa informationen nedan, vidta åtgärder för att eliminera faran och kontakta din läkare för att installera hela behandlingen.

  Vad orsakar torr hosta och kvävning?

  Periodisk hosta och kvävning i bronchial astma är nästan oundviklig. Partitionen, som är ansvarig för övergången till nya delar av luften i lungorna, stängs som svar på olika stimuli, och det blir allt svårare att göra varje nytt andetag. Som ett resultat tas syre med någonsin kortare andetag, långvarig hostning och blir oförmögna att andas in. Läkare noterar följande orsaker till akuta tillstånd:

  • Kontakt med allergenet. Ibland uppstår en reaktion på en ny allergikälla som patienten aldrig har sett tidigare. I andra fall är problemet svårigheten att begränsa samspelet med den farliga komponenten. Så, astma patienter är bekanta med komplikationer som uppstår på våren, under blomningen av de flesta växter.
  • Felaktigt utvalda läkemedel eller utvecklad immunitet mot det föreskrivna läkemedlet. Under åren kan kroppen utveckla tolerans mot den aktiva substansen, stoppa en allergisk reaktion. Detta är en av de vanligaste orsakerna till astmaattacker hos vuxna: det är dags att byta drogen, men det är omöjligt att känna igen detta behov innan andningsproblem återkommer.
  • Akut respiratoriska sjukdomar. En astmatisk reaktion kan utvecklas som svar på sjukdomar som inte är direkt relaterade till bronkierna, men ökar belastningen på dem eller bidrar till förvärringen av den interna inflammatoriska processen. Var noga med att slutföra behandlingen - annars kommer hostan att fortsätta att återvända.
  • Fysisk överbelastning av kroppen. Den statliga egenskapen för manifestationer av en attack av bronkial astma är typisk för personer som är för intensivt engagerade i fysisk träning. Det farligaste är att springa: Om du inte följer takten och andas kan du möta en brännande, torr hosta och oförmågan att ta ett full andetag i några minuter. Men även på styrketräning med simulatorer är det möjligt att ta kroppen till andningsstopp. I båda fallen måste du sluta träna och försöka slappna av i luftvägarna.
  • Panikattacker, stress och andra aspekter av psykosomatics. Allvarlig psykisk stress orsakar också andningssvårigheter. Om du eller någon från din familj utsätts för konstant stress, måste du inte bara lära dig hur du löser problemet med lugnande medel, utan också behärska teknikerna för korrekt andning. De syftar till att återställa andningsrytmen och minska stressbelastningen.

  Det är inte alltid möjligt att omedelbart identifiera orsaken till komplikationen. Om en patient har övervägande nattlig astma är det svårt för honom att bestämma provokationsfaktorerna och berätta för läkaren om dem. Ytterligare undersökningar och laboratorietester kommer att identifiera nyckelfaktorer som orsakar återblod av kvävning och vidta åtgärder i rätt tid.

  Hur bestämmer man astmaattack i början?

  Att känna tecken på astmaattack kan du enkelt identifiera detta tillstånd, även om det börjar utan synlig provokation. Tänk på att en person som inte tidigare drabbats av allvarliga bronkiala sjukdomar kan börja kvävas: den första attacken har en chans att hända inte bara i barndomen utan även i vuxenlivet.

  Symtom på förvärring av allergisk astma

  Som regel kan allergiker självständigt känna igen sitt tillstånd och klara det. Ändå är det bättre att fortfarande kännas de viktigaste könen av kvävning, speciellt om du misstänker förekomsten av odiagnostiserade allergier i ditt eget barn:

  • Intensiv hosta, som varar länge. Slemmen avviker inte, torka halsen kvarstår.
  • Från näsan ständigt "droppande": slem strömmar bort, tvättar ut det farliga allergenet från de inre bihålorna.
  • Konstant kittlande i halsen, försvinner inte i vila (i motsats till en kall hosta).
  • Frekvensen av nysning ökar i enlighet med närheten av allergenet; patienten kan nysa upp till 20-30 gånger per minut.
  • Ett pediatrisk tillstånd kan åtföljas av en tråkig huvudvärk.

  Vid detta tillfälle bör förvärringen stoppas genom att ta antiallergiska läkemedel eller operativt blockera kontakt med allergenet.

  Symtom på förvärring av icke-allergisk astma

  Inte alla astmaattacker åtföljs av sådana uppenbara symptom. Om tillståndet inte är relaterat till en allergisk reaktion, kommer tecknen vara mindre specifika och därför mer osynliga:

  • Ökad ångest. "Aura" av ångest som omger en person före uppkomsten av dyspné eller kväve vid bronkial astma bör tas på allvar: på detta sätt uppmanar kroppen behovet av snabbt skydd mot ett hot mot hälsan. Dessutom indikerar detta tillstånd en känslomässig överbelastning - en av de vanligaste orsakerna till astmaexacerbation hos personer som inte lider av allergier.
  • Skarp svaghet, trött känsla. I den första fasen klarar kroppen fortfarande med justeringsandning, men den här lasten passerar inte utan spår. Patienten vill lämna allt arbete, gå in i viloläge - och denna önskan bör följas, särskilt om den åtföljs av yrsel.
  • Torr hosta. Som med allergiska former av sjukdomen, en av de mest karakteristiska tecknen. Det är inte nödvändigt att öka dosen av förkylningsdroger, om du redan har funnit dem ineffektiva: kontakta din läkare för att hitta läkemedel som hjälper till att smidiga bronkialkrampen.
  • Problem att sova Trots den allmänna svagheten och det emacierade tillståndet, kan patienten inte somna - han störs av en smärtsam hosta som omedelbart kränker grunda sömn. ARVI följer som regel inte sådana överträdelser, därför är deras närvaro ett säkert tecken på behovet av ytterligare samråd med en läkare.

  Även en eller två prekursorer räcker för att tala med självförtroende om närheten av en attack av bronkial astma. Tiden från den inledande till den akuta fasen kan variera, men i de flesta fall överstiger den inte 3-5 minuter. Om du börjar agera i detta skede kan du helt stoppa försvårningen är fortfarande "i knoppen". Det är mycket lättare och mer fördelaktigt för kroppen än en medicinsk slutsats från de senare skeden av en attack.

  Hur fortsätter en astmaattack?

  Diagnos av exacerbation är inte svårt. Experter identifierar följande karakteristiska tecken på en attack av bronkial astma:

  • Ökad andfåddhet, kvävning. I vissa fall är den akuta fasen begränsad till detta symptom och passerar efter återhämtning av andning. Dyspné kan också blockera hosta, varför attacken är försenad, så detta tillstånd bör behandlas med största försiktighet.
  • Intensiv och frekvent hosta. Om det är möjligt att undertrycka uppmaningen att hosta i kallt tillstånd, är det nästan omöjligt att göra detta i astma. Hosta fortsätter i "vågor" med några avbrott.
  • Kroppen lutas framåt, vilar på en solid vertikal eller horisontell yta. Detta är patientens tvingade position under en akut attack av bronkial astma, även känd som "tvångshållning". Det är inte nödvändigt att böja patienten: En sådan position gör det möjligt att minska belastningen på andningsorganen och återställa andningen. I det här fallet ökar nysningen, om den ökar: kroppen accelererar återkallandet av allergener.

  Andra karakteristiska, om än mindre märkbara symtom på en attack är en kraftig ökning av graden av excitabilitet och fysisk svaghet. Dessa tecken följer med varandra: trots att kroppen känner sig förvirrad övergår psyken till stressiga stimuli. Denna egenskap komplicerar självhjälp, så astmatiska attacker som uppträder ensamma betraktas som de farligaste. Om du lider av kroniska bronkialsjukdomar och ofta är ute av kontakt med din familj eller läkare, se till att din miljö varnas om ditt tillstånd och tecken på en attack samt de åtgärder som måste vidtas.

  De farligaste stadierna

  En astmatisk attack i det milda scenet orsakar endast mindre olägenheter, medan patienten behåller förmågan att tala utan svårighet, vilket gör det enkelt att förklara situationen eller begära professionell hjälp. I mittenstadiet är det inte längre möjligt att prata i fullständiga meningar, och man bör inte räkna med en självständig uppsägning av dyspné, men patienten kan fortfarande formulera en begäran om hjälp. Om en person bara "klämmer ut" enskilda korta ord eller inte säger något mellan hostande vågor, är han i ett av de farligaste stegen:

  • Heavy. Det kännetecknas av övergång till tvångshållning, vägran från rörelse, uttalad andfåddhet (upp till 30 andetag per minut), nästan fullständigt oförmåga att prata. Parallellt utvecklas ett panikläge, kroppstemperaturen minskar (inte alltid), hjärtslaget hoppar skarpt (upp till 120 slag per minut). Hjälpmuskler som utan framgång försöker kompensera för andningssvårigheter ökar bronkialpasmen med tiden. Potentiella droger i höga doser (Dexamethason, Eufillin, etc.) föreskrivs omedelbart för att förhindra övergången till nästa steg.
  • Astmatisk status. Det farligaste tillståndet som utvecklas till följd av långvarig svår kvävning. En astmaattack blockerar helt talapparatens funktion och vilken fysisk aktivitet som helst. Medvetenheten blir förvirrad, övergång till koma är möjlig. Andningsrörelser är kompensatoriska, ojämna. Pulsen reduceras till 60 slag per minut och mindre, samtidigt som tillståndet i ribban utrymmena sjunker. Behandling i detta skede kräver effektivitet och stor noggrannhet, så efter överlämnande av första hjälpenåtgärder (intensiva relaxanter, adrenalin för att återställa hjärtritmen och muskelaktiviteten, andra som de är) skickas patienten till intensivvården.

  Fara kan dölja både vanligt "allergiframkallande" och så kallad nattastma. Även en ledtråd till en övergång till ett svårt stadium bör räcka för att ringa en ambulansbrigad, speciellt om patienten inte tidigare har haft svårt att andas. Efter att ha neutraliserat hotet mot liv och hälsa väljs profylaktisk behandling.

  Första hjälpen och förebyggande åtgärder

  Om attackerna inträffar hos dig åtminstone flera gånger om året, se till att dina släktingar är bekanta med grunderna för första hjälpen under en attack av bronkial astma:

  • Omedelbart användning av inhalatorn med medicinering, om möjligt. Om inte, ring en ambulans omedelbart.
  • Eliminering av kläder som förhindrar fri öppning av bröstet.
  • Ventilationsrum. Om möjligt, öppna alla fönster för maximal frisk luft.
  • Hjälp i övergången till "tvingad position", som åtföljs av medelstora och svåra astmaattacker. Denna situation är en naturlig reaktion i kroppen, förenklar återställandet av andning.
  • Kommunikation med patienten. Med en person som lider av kvävning behöver du prata: för att påminna dig om behovet av djup och rytmisk andning, för att lugna dig. Psykologiskt stöd i de inledande stadierna leder till det faktum att symtomen på en attack av bronkial astma neutraliseras med minimal delaktighet av läkemedel.
  • Med fördröjningen av ambulansbrigaden - återställande av andningsfunktionen genom att värma fötterna. Varmvatten uppsamlas i en liten behållare (till exempel ett handfat), i vilket patientens fötter är placerade. Uppvärmning hjälper till att öppna ventilen i bronkierna och återställa andningen på egen hand.

  Om du redan vet för bra hur astmaattacker uppträder, vet du också att ett sådant tillstånd är bäst att undvika. Läkare gör följande rekommendationer:

  • Passage av en fullständig medicinsk kurs för grundläggande terapi. Antiallerga och återupplivande läkemedel ska användas även efter det att oönskade symptom har gått.
  • Tidig behandling av sjukdomar i andningssystemet (bronkit, laryngit etc.)
  • Eliminering eller minimering av negativa faktorer (kollision med allergener, rökning, förhöjda halter av hushållsdamm etc.)
  • Observation av moderering i fysisk ansträngning. Befälhavaren på de nya komplexa övningarna ska följas av en instruktör som kan bedöma andningssvårigheter i rätt tid och korrigera rörelsens amplitud. Den bästa lösningen är att behärska komplexa andnings gymnastik.

  Av stor betydelse är också en lika psyko-emotionell bakgrund. Personer som lider av kroniska sjukdomar i bronkierna bör undvika stressiga situationer, eftersom de kan provocera kvävning.

  slutsats

  Nu vet du vad en astmaattack är och hur man beter sig om du eller någon från din miljö har gått i en sådan stat. Enligt statistik lider 5% av människorna på jorden av bronchial astma. Är du bland dem? Hur hanterar du anfall och hjälper dina släktingar dig med detta? Eller kanske du självständigt skulle ge första hjälpen till en person i en sådan situation? Dela dina erfarenheter i kommentarerna.

  Symptom på astmaattack: hur man känner igen?

  Bland kroniska sjukdomar i andningssystemet upptar bronchial astma en speciell plats. Symtomen på astmaanfall är ganska specifika, en sådan patient lockar uppmärksamhet, så en kunnig terapeut kan alltid göra en korrekt diagnos även om det inte finns några resultat av speciella undersökningsmetoder. Att erkänna en attack och ge allt möjligt hjälp till en astmatisk patient är en viktig uppgift för andra, för utan behandling kan en attack bli en allvarlig komplikation - astmatisk status.

  Innehållet

  Vad är bronkial astma?

  Astma i vid mening - är kvävning, andfåddhet, känsla av brist på luft. Bronkial astma är en respiratorisk sjukdom i samband med överkänslighet hos bronkierna till olika stimuli.

  Vem har ofta astma?

  I cirka 50% av fallen diagnostiseras sjukdomen först vid 10 års ålder, i 30% av fallen - vid 40 års ålder. I barndomen är pojkar oftare sjuk, men efter 30 år utjämnas denna indikator ut.

  Vilka är funktionerna i denna sjukdom?

  Förändringar i bronchus under en astmaattack

  Till skillnad från andra kroniska sjukdomar i luftvägarna är bronkial förändringar i astma reversibla. Under perioden mellan attacker känns en person i de flesta fall helt frisk, och det kan inte finnas symptom på sjukdomen. Emellertid är bruskans slemhinnor i dessa människor överkänsliga mot ett antal provokationsfaktorer, var och en med sig själva. De vanligaste triggarna, det vill säga de faktorer som utlöser astmaattack, är:

  • allergener;
  • fysiska faktorer
  • läkemedel;
  • infektion.

  Kontakt med trädpollen, husdammmitt, kakorlacka, hudsäckar, päls eller fjädrar av husdjur, mögel eller andra utlösare leder till en kaskad av inflammatoriska reaktioner. Biologiskt aktiva substanser släpps ut i blodet, inflammatoriska mediatorer, vilket medför att lumen i bronchusen tränger och epitelceller producerar tjockt, visköst slem.

  Kall luft, starkt skratt, träning - allt detta kan utlösa en astmaattack. Att ta mediciner, särskilt från gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orsakar "aspirin astma". Gastroesofageal refluxsjukdom, där det sura innehållet i magen kastas i matstrupen, kan också orsaka en attack. Frekventa luftvägsinfektioner sensibiliserar kroppen, och kontakt med virus eller bakterier kan förvärra sjukdomen. Andra skadliga faktorer är starka luktar, cigarettrök, aerosoler, hushållskemikalier.

  För utveckling av astma, genetisk predisposition mot astma och allergiska sjukdomar är samtidig inblandning av mask, särskilt ascariasis, såväl som psykosomatiska faktorer viktiga.

  Hur är sjukdomen?

  Beroende på frekvensen av attacker kan astma ha en mild (intermittent) kurs, med symtom som uppträder sällan, måttlig till svår. Frekvensen av nattliga episoder av kvävning och andfådd bestämmer svårighetsgraden av tillståndet, ju oftare de uppstår, desto svårare astma.

  Moderna behandlingsprinciper syftar till "stegvis" terapi av denna sjukdom, där patienten själv bestämmer dosen av det grundläggande hormonala läkemedlet. Med förbättring av tillståndet av dosen reduceras, med mer frekventa attacker - ökar. Hormonala droger reducerar bronkial överkänslighet, de förhindrar anfall. Beta-adrenerge inhalatorer används vid attacken, deras roll är att expandera bronkierna och låta personen andas, det är symptomatiska medel. Med rätt val av grundmedicin kan du således uppnå fullständig kontroll över astma och frånvaro av anfall.

  Vad är krampanfall?

  Enligt kursens allvarlighetsgrad avger de ljusattacker, måttlig svårighetsgrad och svåra. De skiljer sig åt i svårighetsgraden av symtom, graden av andningssvikt och återhämtningshastigheten hos bronkial patency.

  När atopisk bronkial astma ofta observeras prekursorer av attack, såsom lakrimation, rinnande näsa, ont i halsen. Detta beror på samtidig pollinos och allergisk rinit, som förvärras genom kontakt med allergenet.

  I en infektionsallergisk form kan en attack utvecklas på bakgrund av akut bronkit eller akuta respiratoriska virusinfektioner, åtföljd av ökad kroppstemperatur och symtom på förgiftning.

  De klassiska symptomen på astmaattack är följande:

  • Det finns en kontakt med en utlösande faktor som är specifik för den personen.
  • Biologiskt aktiva substanser släpps ut i blodomloppet, vilket leder till en spasm av släta muskler i bronkierna.
  • Patienten känner av brist på luft, inandning är möjlig och utandning är svår. Detta tillstånd kallas expiratorisk dyspné.
  • För att hjälpa luften att lämna lungorna, drabbas en person av bålen, mellankropparna och bukmusklerna, försöker han hitta en bekväm position, lutar händerna på bordet eller på stolens baksida. Intercostal utrymmen är ritade, det är tydligt hur de extra respiratoriska musklerna fungerar.
  • Luften kommer ut ur lungorna med visselpipa, eftersom bronkiets lumen är smalare och täppt med visköst slem som stör luftflödet. Sådant väsande kan höras även på avstånd.
  • En person är täckt av en känsla av panik eller ångest, huden är täckt av kall svett, ansiktet kan bli blekt, och i nasolabiala triangeln och fingertopparna - blås blå framträder akrocyanos.
  • Om attacken inte stoppar en bronkodilatorinhalator, varar detta tillstånd från flera minuter till flera timmar. I allvarliga fall utvecklas astmatisk status, när bronkierna inte svarar på vanliga doser av läkemedel och akut sjukhus krävs.
  • I ett gynnsamt fall slutar attacken med en hosta med en stor mängd tjockt, ljust, glasögat sputum. Gradvis andning blir lättare, personen återgår till normala aktiviteter. Läkaren med hjälp av ett fonendoskop för en stund kan höra whistling wheezing på andas ut, speciellt vid tvungen utgång.

  Svårigheten av en attack är ofta torr paroxysmal hosta, en känsla av brist på luft och tyngd i bröstet, andningssvårigheter. Patienter med sådana klagomål bör genomgå en fördjupad undersökning, särskilt om dessa symptom uppträder på grund av fullständig hälsa, efter kontakt med ett visst ämne eller på natten.

  Hur skiljer man astmaanfall från andra sjukdomar?

  Inhalatorer hjälper till att lindra en astmaattack

  • Hjärtfel. Dyspné med denna sjukdom ökar med fysisk ansträngning, det är lika svårt att både andas in och andas ut. Dessutom finns det andra tecken på sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, såsom svullnad i benen, högt blodtryck och hjärtrytmstörningar.
  • Panikattack. Detta är en situation med en vegetativ kris där kvävning och känslan av brist på luft kan uttryckas ganska starkt. Emellertid kommer torra raler att vara objektivt frånvarande under auskultation, känslan av omotiverad ångest och rädsla kommer fram.
  • Akuta sjukdomar i andningssystemet (bronkit, lunginflammation). Med dessa sjukdomar kan känslan av fyllighet i bröstet och hostan vara smärtsamt, men dyspnén är expiratorisk eller blandad, det vill säga andning är svårare. Sådana sjukdomar åtföljs som regel av feber, crepitus eller fuktiga rågor.

  För att kunna identifiera bronkial astma i tid, är det nödvändigt att genomgå en djupgående undersökning av en terapeut eller pulmonologist. Normalt förskriva spirografi, studien av andningsfunktionen (respiratorisk funktion), sputumanalys och andra test, beroende på situationen.

  Allt om en attack av bronkial astma

  En astmaanfall är en akut försämring av sjukdomen, som åtföljs av kvävning, hosta och andfåddhet. Dess utveckling indikerar ineffektiviteten av grundläggande terapi. Efter lindring är det viktigt att snabbt kontakta en specialist för att rätta behandlingsregimen.

  Orsaker till utveckling och klinisk bild

  En astmatisk attack utvecklas av olika skäl. De viktigaste är följande:

  1. Otillräcklig effekt av basterapi läkemedel.
  2. Akuta sjukdomar i andningssystemet.
  3. Kontakt med allergenet.
  4. Överdriven fysisk ansträngning.
  5. Allvarlig stress.

  I vissa fall kan en attack av bronkial astma utvecklas utan en synlig provocerande faktor.

  En anfall av andningssvårigheter kan börja oväntat. Ibland förekommer så kallade prekursorer av en attack hos patienter före kvävning. Ofta utvecklas de med allergisk bronkialastma:

  • allvarlig hosta
  • frekvent nysning;
  • nasal urladdning;
  • obehag i halsen;
  • huvudvärk.

  Astmaanfallet vid bronkial astma av icke-allergiskt ursprung kommer att förskada följande tecken:

  • ångest tillstånd
  • hosta;
  • trötthet;
  • svår svaghet
  • yrsel;
  • sömnlöshet.

  Det är väldigt viktigt för varje patient med astma att veta vad som föregångare är och hur en exacerbation kan börja.

  Med sådan kunskap kommer en person att kunna förebygga utvecklingen av astmaattack innan det ens börjar. Oftast efter förekomsten av prekursorer börjar en attack inom 3-5 minuter.

  Kliniken för bronkial astmaattack omfattar flera mycket karakteristiska symptom:

  • kvävning;
  • svaghet;
  • andfåddhet;
  • tillstånd av psyko-emotionell upphetsning;
  • hosta;
  • tvingad hållning hos patienten.

  Dyspné utvecklas hos en patient med svårigheter att andas ut. Hosta samtidigt blir nästan omöjligt. I sällsynta fall, när en patient producerar en stor del av slem kan detta leda till utvecklingen av asfyxi.

  På grund av hypoxi känns patienten med en psyko-emotionell upphetsning, liksom svaghet. Att tvinga patienten under en attack av bronchial astma hjälper honom att något minska svårighetsgraden av symtom. En sådan ställning innebär en viss lutning av kroppen framåt, stödd av ett bord eller ett huvudbräda. Dessutom kan en astmaattack åtföljas av utvecklingen av stark hosta och nysning. Patienten stiger ibland i kroppstemperatur till subfibrilnummer.

  Frekvens och egenskaper hos utvecklingen

  En astmaattack kan upprepas med olika frekvenser. Denna indikator är en av de viktigaste vid bestämning av svårighetsgraden av astma i bronkial.

  Mild intermittent kurs kännetecknas av att en astmaattack börjar mindre än 1 gång per vecka.

  Om det inträffar varje vecka, men inte varje dag, visas andfåddhet, men inte kvävning, då pratar de om en mild, långvarig behandling av bronkial astma. Med dagliga enskilda attacker diagnostiserar läkarna "Persistent bronkialastma med måttlig svårighetsgrad". I de fall där attackerna av bronkial astma utvecklas dagligen flera gånger, talar vi om en svår sjukdom.

  Av stor betydelse är tiden för en attack av bronkial astma. Deras utseende på natten anses vara mer hotande än under dagen. I händelse av mild intermittent sjukdomsförlopp stör astmaattackerna inte patienten oftare 2 gånger i månaden. Om de visas veckovis, men inte dagligen, talar de om en mild, långvarig kurs. Persistent bronkialastma med måttlig svårighetsgrad karaktäriseras av dagliga enda nattliga anfall. Om en patient har flera sådana exacerbationer varje natt indikerar detta en allvarlig astma.

  Bestämning av frekvensen av astmaattacker är nödvändig för vidare utnämning av rationell grundterapi. Om läkemedel och deras doser ordineras korrekt, kan det här rädda patienten från kvävande episoder och minska andnöd.

  På svårighetsgraden av tillståndet

  Astmaanfall i bronkial astma kan ske helt annorlunda. Hittills har en klassificering skapats som delar upp alla sådana manifestationer i flera grader:

  En mild patientattack åtföljs av följande kliniska bild:

  • förmåga att tala fullt bevarad
  • det finns viss psyko-emotionell upphetsning;
  • patienten förblir i fysisk aktivitet
  • dyspné praktiskt taget frånvarande eller obetydlig;
  • Hjälpmusklerna är inte inblandade i andningshandlingen;
  • patienten kan något öka kroppstemperaturen;
  • hjärtfrekvensen ökade något.

  Ofta passerar andningssvårigheten av denna svårighetsgrad snabbt och oberoende, utan användning av droger för dess lättnad.

  En attack med måttlig svårighetsgrad orsakar utvecklingen av följande symtom:

  • patienten talar i separata fraser, eftersom han inte har tillräckligt med luft för ett längre talfragment;
  • Hans fysiska aktivitet är begränsad, men han kan utföra en viss mängd arbete.
  • deltagande av extra muskler vid andning observeras;
  • patienten har en tydlig psyko-emotionell upphetsning;
  • det finns märkbar andfåddhet;
  • På grund av otillräcklig blodmättnad med syre ökar hjärtfrekvensen.

  De farligaste stadierna

  Med denna svårighetsgrad av attacken måste patienten redan använda sig av speciella läkemedel i lätta och medelstora doser.

  För allvarliga angrepp av bronkial astma är följande kliniska bild typisk:

  • patienten försöker att inte göra onödiga rörelser;
  • Han är i en tvungen hållning, lutar sig framåt och lutar sig på något med händerna.
  • patienten kan uttala enbart enstaka ord;
  • personen är i skräck
  • Extra muskler är mycket aktiva vid andning;
  • hjärtfrekvensen kan öka till 110-120 per minut;
  • andfåddhet uttalas (frekvensen av andningsrörelser är 25-30 per minut);
  • Ibland har patienten en något lägre temperatur.

  För att lindra sådana allvarliga astmaattacker är det nödvändigt att använda droger i höga doser.

  En allvarlig attack som utvecklas under bronkial astma kan leda till bildandet av astmatisk status. Det är ett mycket hotande tillstånd.

  Om den så kallade astmatiska statusen utvecklas kommer den att åtföljas av följande symtom:

  • en person kan inte prata
  • patienten visar praktiskt taget inte fysisk aktivitet;
  • det finns förvirring eller koma
  • patienten har tecken på dyspné (andfåddhet eller ofta ojämn andning)
  • Vid andning observeras uttalat deltagande av hjälpmuskler.
  • Extra muskels arbete kan vara ojämnt.
  • Kostnadsintervall kan falla.
  • hjärtfrekvensen minskar (mindre än 60 per minut).

  Lättnad av astmatisk status utförs omedelbart med flera högdosberedningar. Behandling av detta tillstånd, om möjligt, utförs i intensivvården och intensivvården.

  Vad ska man göra under en attack och hur man förhindrar det?

  Vid astmaanfall är symptomen ganska lätta att skilja. Det är viktigt för varje patient att veta vad man ska göra i detta tillstånd. För dess lättnad är det nödvändigt att använda en inhalator med ett läkemedel som ordinerats av den behandlande läkaren (Salbutamol, Budesonide). Om uppkomsten av hosta med andfåddhet har uppstått för första gången, bör proceduren vara enligt följande:

  1. Ring ambulansbrigaden.
  2. Ta bort alla kläder som hindrar bröstets rörelse och begränsar andning (slips, skjorta, jacka, etc.).
  3. Windows ska öppnas för att förbättra luften till rummet.
  4. Böj framåt och luta sig mot någon yta för att förbättra arbetet med hjälpmusklerna.
  5. Du måste försöka lugna dig.
  6. Du måste börja andas smidigt.
  7. Om dyspné inte minskar och ambulanslaget inte har kommit än, måste du be någon att hälla varmt vatten i bassängen. Patienten ska placeras där foten.

  Oftast bidrar denna uppsättning åtgärder till att mildra andningssvårigheter med mild svårighetsgrad.

  Kvalificerad hjälp

  Efter att ambulanslaget har anlänt är det nödvändigt att informera specialisterna om de åtgärder som vidtagits. Om en inhalator användes, ska den visas till läkare.

  För att bestämma den nödvändiga behandlingen specificerar specialister patientens andningsstatus. Därefter kan de komma in på följande droger:

  1. Lösning Prednisolon (eller Dexametason) i kombination med läkemedlet Eufillin.
  2. Drogadrenalin.
  3. Betecknar efedrin i kombination med läkemedlet Atropine.

  Patienten erbjuds vanligtvis sjukhusvistelse för att lindra förvärring av bronchial astma. Under tiden som ambulanspersonalen befinner sig i bilen sätter de vanligen en speciell mask i ansiktet genom vilken luft med hög syreinnehåll kommer in i kroppen. Samtidigt minskar dyspnéen markant och det allmänna tillståndet förbättras.

  Förebyggande åtgärder

  Om du följer alla rekommendationer från specialister som syftar till att förhindra utvecklingen av anfall, kan patienten inte utsättas för plötslig kvävning. Förebyggande av attacker utförs genom följande aktiviteter:

  1. Korrekt och snabb användning av läkemedel av grundläggande terapi som föreskrivs av den behandlande läkaren.
  2. Tidig och fullständigt nödvändig för att behandla sjukdomar som faryngit, laryngit, bronkit och andra sjukdomar i andningssystemet.
  3. Undvik faktorer som åtföljs av utvecklingen av en attack (påverkan av ett allergen, hypotermi, överdriven insolation, dammiga rum, tobaksrök).
  4. Undvik allvarlig psyko-emotionell överbelastning.
  5. Undvik onödig fysisk ansträngning.

  För närvarande har nästan 5% av världens befolkning astma. Attacker i denna sjukdom kan vara mycket farliga. Det är korrekt förebyggande kommer att göra dem mycket mer sällsynta, eller till och med bli av med denna manifestation av astma.

  För Mer Information Om Olika Typer Av Allergier